De helende rol van ongewenste emoties.

Je Natuurlijke manier van ZIJN

Zodra je meer in contact komt met je lichaam in plaats dat je je blijft identificeren met je gedachte, kom je meer thuis in je natuurlijke ZIJN. Dit is je ware thuis! Zodra je alles in jezelf accepteert kan je ziel helemaal instromen. Maar vaak zijn we onze menselijke emoties en gevoelens aan het veroordelen door allemaal regels en (spirituele) theorieën over hoe je zou moeten zijn. We denken vaak dat we onszelf moeten veranderen maar de paradox is dat we juist alles mogen toe-eigenen wat er in ons lichaam en energetische veld afspeelt. Alleen dan kan je bezield raken..

Het gaat om acceptatie zoals je bent

We raken vaak verdwaald in het leven omdat ons niet geleerd is hoe om te gaan met onze heftige emoties en donkere gedachtes. Er is niets mis met ons, je hoeft jezelf niet te veranderen, maar vaak hebben we afstand moeten nemen om echt te voelen wat er in ons leeft. Om die reden staan we niet meer in contact met ons  lichaam en ons gevoel. Als dit te lang aanhoud weet je op den duur niet meer wie je bent! 

Om een vrij authentiek mens te zijn is het cruciaal om vanuit openheid alles te doorvoelen. Want alleen wanneer je alles in Jezelf verwelkomt kom je thuis! De verlichte geest verzet zich niet tegen de golven, het is vrij en hecht zich nergens aan. Houd je emoties niet vast, je voelt ze en je laat ze vervolgens afrollen zoals een golf op het strand. 

Hoe ga je nu goed om met ongewenste emoties? Emoties hebben ons iets te zeggen en zijn daarom van essentieel belang voor onze gezondheid. Er zijn heel veel verschillend emoties. Hieronder wil ik er graag  vier bespreken ze komen uit het boek ” De ontknoping” van Marinus Knoope.

Boosheid bijvoorbeeld leert je om je grenzen te stellen, dit ben ik! En nu ga je te ver!  Hallo, ik zie jou boosheid! Jij bent een deel van mij, ik zou goed voor jou zorgen! Voel je boosheid in je buik, voel je een kreet komen vanuit diep uit je lichaam het wil eruit via je keel. Geef daar dan ruimte aan. Sla op een meditatie kussen terwijl  je contact houd met je buik. Geef expressie aan je innerlijke kracht en woede! Je hoeft je niet in te houden…

Verdriet helpt je om je verleden los te laten, het heeft een helend effect. Als je verdriet niet kunt uiten blijf je kunstmatig vasthouden aan iets wat was. Ontvang al je ongewenste emoties en gevoelens probeer er niet van af te komen. Speel ermee! Schrijf brieven aan je (overleden) ouders, en voel daarbij alles wat je nog op je lever hebt! Bevrijd jezelf door alles van je af te schrijven, en verbrand je brief als een ritueel. Wees er voor je innerlijk kind het wil door jouw gezien en geliefd worden! Zoek hulp als emoties te zwaar worden. Dit gaat om onvoorwaardelijke liefde niet om afwijzing van wat dan ook! Ook al staan de wolken nog zo dik aan de horizon, weet dat de zon ( je innerlijk licht) altijd schijnt. Geef niet op…. Stay there, and feel everthing!

Wanhoop, een emotie waar ik erg mee bekend ben brengt de duisternis alsnog stevig onder de aandacht. De bijzonder kracht van deze angstaanjagende emotie is hun vermogen ons naar het duister in onszelf te leiden. Een reis die we net als een boom die zich terugtrekt in zijn wortels regelmatig moeten maken om contact te onderhouden met de bron van licht in onszelf. De buitenwereld kan ons niet gelukkig maken dat kunnen wel alleen zelf, en dat kunnen we nu doen door een ontvankelijke houding  tegenover het duister in onszelf in te nemen. Als je het duister niet ontwijkt, door verdovende middelen maar nieuwsgierig onderzoekt, zal na enige tijd juist in dat duister contact maken met zin en betekenis en betekenis van zijn eigen individuele bestaan.

Onzekerheid, Zelfs als het je lukt om je onzekerheid te verbergen, blijf je van binnen toch onzeker voelen. Je bent niet meer echt jezelf. De kwaliteit van deze emotie is dat je eigen tederheid herontdekt. Jouw eigen tederheid die als zo lang in jou leeft, maar die misschien al jaren of van kinds af aan, onder huisarrest staat. 

Alles mag er gewoon zijn en bij je komen zitten! 

Als je emoties en gevoelens wegdrukt blokkeer je op ten duur en raak je onverschillig naar het leven maar vooral ten opzichte van jouw eigen waarheid. Je krijgt bijvoorbeeld boze mensen op je pad omdat jij je boosheid niet omarmt en je snapt niet  waarom die mensen zo boos zijn! Het leven houd je een spiegel voor. Het gaat om Heelwording als totaal mens niet om in een statische staat van bewustzijn te vertoeven. Bewustzijn heeft ogen nodig en hier ligt ons grootste geluk. Alles er laten zijn! Het gaat om deelneming aan het leven in al zijn facetten. Leer jezelf opnieuw om alles vanuit je  zachte openheid van bewustzijn, je ziel te voelen, helemaal te ervaren en kijk wat het voor je doet. Je komt weer terug in je kracht als je alles verwelkomt

Observeer je gedachten 

Als je bewustzijn ruimer word kan je steeds meer toelaten in je leven. Je gedachtepatronen leren herkennen door ze op te schrijven helpt je om bewust te worden van je overtuigingen, je angsten en je belemmeringen. 

Veroordeel je gedachten niet observeer ze alleen.

Zodra je al je gedachten in kaart hebt gebracht kan je hier nu ook de regie over nemen. Je hoeft je niet te laten wegdrukken door je gedachten. Gedachten van angst mag je behandelen als je eigen kinderen, ” ik zie dat je bang bent, je bent welkom bij mij”

Negatieve gedachten mag je aanspreken  “Bedankt, ik zie dat je me wilt beschermen, maar je mag nu een stap opzij zetten”. Je zult meteen een gevoel van opluchting en ruimte ervaren in je lichaam. Gedachten horen bij het mens zijn, je kunt hier niet aan ontsnappen en dat hoeft ook niet.  Wat je wel kunt doen is deze stappen dagelijks inbouwen zodat je innerlijke strijd langzaam aan verdwijnt. Op ten duur gaan je gedachten voor je werken en dan hebben ze een mooie functie waar ze voor bedoeld zijn! 

Ochtend-ritueel 

Vooral als je opstaat zul je merken dat je gelijk in je hoofd schiet en dat je  als je te lang blijft liggen je na een half uur al dood moe bent. Dat gebeurd mij regelmatig en daarom heb ik gezocht naar behulpzame handvatten om mijn dag fijn te kunnen beginnen.

*  Mediteer de eerste 15 minuten na het wakker worden, op die manier geef je je gedachtestromen geen kans.

* Breath of  Fire  is een krachtige manier om te ademen vanuit je buik dit helpt om je energie te laten stromen.      Dit word toegepast bij kundalini Yoga.  

Leg je handen op je hart streek midden op je borst, en wees een tijdje helemaal stil en liefdevol bij jezelf 

* Maak dagelijks korte of wat langere wandelingen om terug in contact met je lichaam te komen en je hoofd vrij te maken.

Succes,

Ellen Worm