Algemene Voorwaarden

Bij niet verschijnen op een afspraak wordt het consult in rekening gebracht, tenzij de afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren is geannuleerd. Betalingen dienen contant en gepast na het consult te worden voldaan en/of tenminste per omgaande te worden voldaan.

Bij annulering word 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Indien na de start van het workshoptraject of één of meerdere lichtcirkels onverhoopt tussentijds door de betalende klant wordt beëindigd blijft de betalingsverplichting bestaan, en dient de betalende klant het volledige bedrag zoals afgesproken te voldoen.